« Резци

Резците са зъби с форма на длето и служат най-често за отхапване!

Резците се характеризират с една външна (лабиална) и една вътрешна (лингвална) повърхност, които се срещат в свободния заострен ръб - margo incisivus. Лабиалната им повърхност е леко изпъкнала, а лингвалната - вдлъбната и завършва в областта на шийката с малко възвишение - tuberculum dentis. Резците имат по един корен с конична форма, чийто връх е извит слабо латерално към следващия зъб. Резците са медиални и латерални. Последните са с по-малки размери, а в някои случаи горният латерален резец може да липсва. Резците на горната зъбна редица са по-големи. В някои случаи, особено често при дебел и къс frenulum labii sup., между горните медиални резци се наблюдава голямо разстояние - diastema, което се отразява върху образуването на някои дентални съгласни.