« Канабис

Макар и все още да е спорен въпрос, контролирано плацебо проучване, проведено през 90-те години с ЕЕГ, показва, че „след пушенето на марихуана се установява увеличение на ЕЕГ алфа мощността, свързано с интензивна еуфория“.