« Бинаурални туптения

Когато две синусоидни вълни с честота по-малка от 1500 Hz и разлика между тях по-малка от 40 Hz, се представят на слушателя по една във всяко ухо, ще се появи слухова илюзия за трети тон, който има честота, равна на разликата между двата тона. Това се нарича бинаурално туптене.

За слушането на бинауралните туптения в диапазона на алфа вълните се казва, че помага да се синхронизира мозъкът с тази честота.