« Как да се свържем с него?

Подсъзнанието - това сме ние самите. То знае точно толкова, колкото ние и все пак има по-големи възможности от нас. В него протича непрекъснат обем на информация, то знае и помни и забравените ни желания. Подсъзнанието е склад, който помни и складира всичките ни мечти.

Един начин да си общуваме и да търсим от него отговори е като наблюдаваме тялото си. За тази цел се настаняваме удобно седнали или легнали, в тихо помещение, необезпокоявани от никой за 15 - 20 минути. Дишаме спокойно, в естествен ритъм. Усещаме се тук и сега. Очите са затворени. След което се обръщаме към подсъзнанието си вежливо, с молба:

"Каня моето подсъзнание тук, при мен и го моля да се свържа с него. Моля те да влезеш в диалог с мен."

Бъдете търпеливи, тихи, смирени. Понякога отговорът идва веднага, понякога - по-късно, след часове, а може да минат и дни. Разбираме по това, че проблемите ни се разрешават сякаш сами, от само себе си.

Чрез сигнали на тялото, понякога едва доловими, ние получаваме отговорите.

Първо молим нашето подсъзнание да ни даде знак как ще ни отговаря за Да и как - за НЕ. Нужно е малко време за това - 5 - 7 минути. Даваме си време да отпуснем тялото, да отпуснем контрола върху мислите си. Стоим по възможност без никакви очаквания, съсредоточено и фокусирано в тази практика.