« За отговор ДА

Можем да усетим леко потрепване в цялото тяло, а може леко потрепване на конкретно място в нашето тяло - ръка, пръст, очи, клепачи... А може да е леко поклащане на тялото (ако сме седнали). Може да се появи гъдел. Може да "чуем" отговора.

А може и да го "видим", със затворени очи, във вид на цветно петно, лъч и каквато форма и цвят се появи.