« За отговор НЕ

също можем да попитаме по същия начин. Най-често не получаваме отговор и това е ОК. Ако може да получим и конкретен отговор.

След като сме уточнили как ще ни отговаря подсъзнанието за Да и за НЕ, започваме да задаваме въпросите си, без да бързаме. Тези въпроси трябва да са кратки, ясни, не двузначни, на които подсъзнанието да може да отговори ясно с ДА или НЕ, никакъв друг отговор. Ако липсва отговор, значи, че нямаме връзка с него, а не че се колебае или не иска да ви отговори.

Ние знаем всички отговори, те са вътре в нас, и ние сами бихме могли да си отговорим, без да се допитваме до подсъзнанието ни.

Но дали обмисляме всички възможни последици от нашите желания? Колкото и да обръщаме внимание на плюсовете, ползите и предимствата от нашите искания, толкова и понякога не можем да ги видим ясно.

Когато се упражняваме и си изградим този навик да се свързваме с подсъзнанието си, след това става лесно - започваме директно да общуваме с интуицията си, когато си пожелаем. Тя е винаги с нас.