« Как да общуваме с нашето подсъзнание?

Подсъзнанието е част от нас. То е един наш приятел, с който можем винаги да си поговорим и да получим от него добър съвет, т.е. то може да ни взаимодейства продуктивно.

В подсъзнанието се намират всичките ни страхове и потиснати желания. То е винаги с нас.