« Пета зона

Точките за последната зона също са идентични за лявто и дясното стъпало, по местоположение и значение.