« Трета зона

Значението на точки разположени на ляво и дясно стъпало се различават.