« Първа зона

Местоположението и значението на активните точки на двата крака са идентични. Отраженията на сдвоените органи, например очите се намират съответно на лявото и дясното стъпало.