« Блажни бои

Свързващото вещество в тези бои е безирът. Използват се предимно за боядисване на стените в кухни и бани, на дървени и метални плоскости, врати, прозорци, цокли и др.
Въпреки че блажните бои се употребяват много отдавна, те не са лишени от съществени недостатъци. На първо място покритията им не пропущат въздуха, тъй като след изсъхване образуват непроницаема кожица (филм). Във влажни помещения изпаренията се кондензират върху повърхността им, а проникналата между пукнатините на стара блажна боя водна пара я разрушава и тя се олющва.