« Казеинови бои

Както показва самото им име, тези бои съдържат като свързващо вещество казеин. Те са по-скъпи от варните, но в замяна на това са много трайни.