« Латексови (синтетични) бои

Латексовите бои намират все по-широко приложение в бояджийската практика, тъй като, нанесени върху тавани, стени и други повърхности, образуват устойчиви на механично въздействие и атмосферно влияние покрития, не нарушават „дишането" на стените и се полагат върху всякаква основа. Понеже съдържат като разтворител вода, при работа се разреждат с нея и са безопасни за здравето на работещите с тях. Покритията с латексови бои могат и да се лакират. Върху тях може да се боядисва наново.