« Варни бои

При варните бои свързващо вещество е гасената вар. Нанесени върху тавани и стени, варните бои образуват устойчива на действието на атмосферните агенти и влагата покривка, която не пречи на стените да дишат. Варните бои не се ронят и не плесенясват, поради което могат да се използват и за боядисване на помещения с по-голяма влажност, на складове, обори и др. Обаче те не са устойчиви на действието на замърсен от индустриални газове въздух, който съдържа серен двуокис, сероводород, азотни окиси и др.