« Циментови бои

Свързващо вещество при тези бои е циментът. Циментовите бои се оцветяват с вароустойчнви пигменти. Те са ПОДХОДЯЩИ за боядисване на цокли, фасади, влажни помещения и др.