« Канабис

Макар и все още да е спорен въпрос, контролирано плацебо проучване, проведено през 90-те години с ЕЕГ, показва, че „след пушенето на марихуана се установява увеличение на ЕЕГ алфа мощността, свързано с интензивна еуфория“.


Данъчен склад, база данни, складове за химикали, видове складове, какво, къде , как и защо съхраняваме в складове? За какви химикали става въпрос?  какво означава » www.alelbg.com