« Бинаурални туптения

Когато две синусоидни вълни с честота по-малка от 1500 Hz и разлика между тях по-малка от 40 Hz, се представят на слушателя по една във всяко ухо, ще се появи слухова илюзия за трети тон, който има честота, равна на разликата между двата тона. Това се нарича бинаурално туптене.

За слушането на бинауралните туптения в диапазона на алфа вълните се казва, че помага да се синхронизира мозъкът с тази честота.

Избрани сайтове честота

Най-актуални страници честота

  • Какво е строителен асансьор? Строителен асансьор

  • Aitana омекотителна система за твърда питейна вода Омекотител за вода Aitana 30L

  • Aitana 8L омекотителна система, омекотители за твърда вода Омекотител Aitana 8L