« Каква е ролята на когнитивните процеси в развитието на съзнанието?

В най-ранна възраст човек се научава да възприема този свят чрез сетивата. Познавателните процеси са тясно свързани помежду си и са в състояние на неразривно единство. Вниманието, паметта, въображението, мисленето позволяват съзнанието да се подобри. Човешкото развитие не би било възможно без тези основни компоненти, които определят - Каква е ролята на когнитивните процеси в развитието на съзнанието?

Нека ги разгледаме по-подробно.

 


Съзнание, подсъзнание, самозъзнание! Начини, методи, процедури и техники за изчистване на подсъзнанието чрез ТЕС терапия. Какво ни съветват специалистите?  какво означава » www.barep.org