« Кои са трите вида съзнание?

Три степени на съзнание има у човека:

Първата е заинтересована от физическата, от материалната страна на живота.

Втората е заинтересована от духовната страна на живота, а третата представя:

Заспалия човек, който от нищо не се интересува. Той очаква да дойде при него Исус, да го събуди, и след това да се прояви истинският му живот. Хората се делят на четири категории:

първата категория хора живеят в своето подсъзнание; втората категория хора живеят в своето съзнание; третата категория - в своето самосъзнание и четвъртата - в свръхсъзнанието си.Подсъзнание и свръхсъзнание означават два Божествени полюса. Единият полюс означава човешката душа, а другият - човешкият дух. Съзнанието и самосъзнанието представят другите два полюса - единият означава човешкото сърце, а другият - човешкият ум. Разчитай на това, което е вложено в твоето подсъзнание и свръхсъзнание, а не на това, което е вложено в твоето съзнание и самосъзнанието ти. 


Подсъзнание и свръхсъзнание представляват два полюса на душата, чрез които човек се проявява. Те представляват същината на човека. Той някога е живял в подсъзнанието и в свръхсъзнанието, дето се крият всички негови възможности. 


Подсъзнанието и свръхсъзнанието представляват две велики течения, които отиват към центъра на земята. Човешкият дух, човешката душа трябва да бъдат обединени, за да намерят истинския път на своето развитие. 


Съзнание, подсъзнание, самозъзнание! Начини, методи, процедури и техники за изчистване на подсъзнанието чрез ТЕС терапия. Какво ни съветват специалистите?  какво означава » www.barep.org