« Съвест и съзнание - каква е разликата?

Независимо че и двете “съвест” и “съзнание” се отнасят до ума, тези две думи имат различни дефиниции. Научете различията да знаят как да изразят въпросите на морала, и кога да се обсъди, когато някой е буден.    


Съзнание, подсъзнание, самозъзнание! Начини, методи, процедури и техники за изчистване на подсъзнанието чрез ТЕС терапия. Какво ни съветват специалистите?  какво означава » www.barep.org