« Предупреждение

Това е умствен познавателен процес, който засяга съзнанието по най-прекия и непосредствен начин. Обръщайки внимание на нещо, мозъкът се концентрира върху някакъв предмет или явление, което означава, че в него протичат психични процеси. Вниманието на човек е произволно и неволно. В първия случай

самият човек насочва волеви усилия да възприема нещо. Във втория случай вниманието се задържа върху темата в допълнение към волята на индивида. Най-често неволното внимание се предизвиква от някакво необичайно събитие, което предизвиква у човека емоции на страх, изненада, наслада и т.н.

 


Информация за Дубай. Най-добрите хотели! Всичко, което трябва да знаете...  какво означава » emerald.bg 


Като при бурно море! Видове и функции Как се променят мозъчните вълни на човек при ТЕС? Разберете, какво показват вашите мозъчни вълни!  какво означава » www.barep.org