« Сапфирени брекети

Сапфирени брекети са вид кристални брекети, които се залепват от външната страна на зъбите на пациента. Сапфирените брекети се използват от специалистите ортодонти и от някои зъболекари за подреждане на зъбите по време на ортодонтско лечение. 

Сапфирените брекети се изработват от кристал като една от основните им съставки е циркониев оксид. Характерното за тези брекети, е че те са безцветни и са съвременната алтернатива на металните брекети.