« Eстетични брекети

Естетичните брекети се наричат брекетите, които се сливат с цвета на зъбите, или пък са прозрачни. Така на практика естетичните брекети почти не се забелязват. Естетичните брекети могат да бъдат изработени от различни материали. От това се определят техните различни характеристики.