« Задължителни реквизити

Съгласно Хагскатата конвенция всеки валиден апостил има квадратна форма със страна от минимум 9 см. и съдържа

следните задължителни реквизити за валиден апостил:
  • номер
  • име на държавата, издаваща апостила;
  • наименование на учреждението, издало документа, удостоверен с апостила;
  • наименование на града, в който е поставен апостилът;
  • дата на поставяне на апостила;
  • име на органа, който поставя апостила;
  • имена на лицата, подписали документа, който се удостоверява с апостила;
  • длъжност на лицата, подписали документа;
  • подпис на длъжностното лице, поставило апостила.
  • печат на учреждението, поставило апостила;