« Хагска конвенция

Хагската конвенция премахва изискването за легализация на публични актове. Хагската конвенция приема унифициран способ за удостоверяване с апостил на документ издаден от институциите на дадена държава за целите на валидността на документа във всички други страни приели конвенцията. 

България е страна по Хагската конвенция от 2001 година.