« Пристрастяване-зависимост към вещества

Този вид зависимост-пристрастяване към вещества, може да се дефинира, като хронично прогресиращо разстройство, характеризиращо се с поведение на натрапчиво търсене и приемане на веществото.

 

Употребата и по-дългосрочното ползване на повечето психоактивни вещества е свързана с освобождаването и удължаването на действието на допамин и серотонин. Различните видове вещества постигат този ефект по различен начин. Изглежда допаминът има по-голямо въздействие и действието му е установено. Той се свързва за D1 рецептора, задействайки сигнална каскада в клетката. цAMФ-зависима протеин киназа фосфорилира цAMФ-зависим-елемент свързващ протеин (CREB), транскрипционен фактор, които индуцура транскрипцията на определени гени, сред които и C-Fos.

Какви и кои са веществата предизвикващи пристрастяване?

Основни класове вещества, предизвикващи пристрастяване са: