« Пристрастяване-зависимост към действие

Пристрастяване-зависимост към действие е непреодолимият импулс за извършване на определено действие, като: пазаруване, секс, хранене, хазарт, спорт, както и все по-разпространеното пристрастяване към компютър (в това число уикихолизъм). В тези общи случаи терминът пристрастяване се използва за описване на повтаряща се натрапчива необходимост от извършване на дейност, като вредите от нея върху физическото, менталното здраве и социалния живот се осъзнати от потърпевшия. Може да съществуват биологични и психологически фактори, които допринасят за тези зависимости.