« Пристрастяване-зависимост при децата

Пристрастяването-зависимостите при децата, е често игнорирана тема, която вероятно се дължи на липсата у повечето деца на средства (джобни пари). В допълнение, темата за опасностите от пристрастяването в детството и юношеството е табу.

От друга страна, запознаването в ранна възраст със социалния феномен на наркоманиите е важна предпоставка за предотвратяването на развитие на зависимост в подрастваща и зряла възраст.

С навлизането на телевизията и компютрите и голямата ангажираност на родителите, все повече деца прекарват твърде много време сами пред компютъра или телевизора.