« Опиати и опиоидни аналгетици

Какви са видовете опиати и опиодни аналгеници с психическа зависимост от слаба до остра, при които отказването рядко може да е фатално?

Морфин и кодеин, естествени опиятни аналгетици

Хероин, оксикодон, – полусинтетични

Фентанил, метадон – синтетични

Никотин