« Артрит

Увреждането на ставите, включващо възпаление е артрит. Буквално артрит означава възпаление на една или повече стави..