« Застрашени от артрит

Мъже и жени, деца и възрастни са застрашени и страдащи от артрит. Приблизително 350 милиона души по света страдат от артрит. Почти 40 милиона са болните от артрит в САЩ, в това число и четвърт милион деца! Повече от 27 милиона американци имат остеоратрит, а близо 1,3 милиона страдат от ревматоиден артрит. Повече от половината от хората с артрит са под 65-годишна възраст, а около 60% са жени.