« Лечение на артрит

Пряко зависимо от вида на артрита е самото лечение на артрит. Точното диагностициране на артрит увеличава шансовете за успешно лечение на съответният вид артрит.

Наличните до момента артритни лечения включват физическа терапия, поставяне на шини, налагане на студени компреси, вани с парафин, противовъзпалителни лекарства, медикаменти, променящи имунитета и хирургични операции.