« Какво е XML

XML е съкращение от "eXtensible Markup Language" (Разширяем език за маркиране). Това е текстов формат за обмен на данни и структуриране на информация, подобен на HTML (HyperText Markup Language). XML е проектиран да бъде лесно четим от хора и машини и се използва широко в различни области на софтуерното инженерство и уеб разработката.

В XML, данните се представят чрез елементи и атрибути, които се обграждат от тагове. Елементите се означават с отварящ таг и затварящ таг . Например:

<book>
<title>Programming in Python</title>
<author>John Smith</author>
<year>2023</year>
</book>

XML позволява създаването на структурирани и гъвкави данни, които могат да съдържат вложени елементи и да представят сложни хиерархии. Това го прави подходящ за обмен на данни между различни системи, както и за съхранение на структурирана информация.

XML се използва в различни сфери, като уеб услуги (Web Services), конфигурационни файлове, обработка на данни, маркиране на документи, и още много други. Въпреки че XML е широко използван, неговото синтаксично представяне може да бъде по-трудно за четене и ръчно редактиране в сравнение с JSON, което беше представено в предишния отговор.