« Какво е JSON

Какво е JSON? 

JSON е съкращение от "JavaScript Object Notation" (Обектен нотация на JavaScript). Това е лек, текстов формат за обмен на данни, който се използва широко в уеб приложенията и при работата с API.

JSON е синтаксис за представяне на структурирани данни и се базира на JavaScript обектите. Той се състои предимно от два основни типа структури:

JSON е съкращение от "JavaScript Object Notation" (Обектен нотация на JavaScript). Това е лек, текстов формат за обмен на данни, който се използва широко в уеб приложенията и при работата с API.

JSON е синтаксис за представяне на структурирани данни и се базира на JavaScript обектите. Той се състои предимно от два основни типа структури:

 1. Обекти (Objects): Това са неименувани колекции от ключове и техните стойности, които се представят вътре в фигурни скоби {}. Например:
  {
  "name": "John",
  "age": 30,
  "email": "[email protected]"
  }
 2. Масиви (Arrays): Това са индексирани списъци от стойности, които се представят вътре в квадратни скоби []. Например:
  [ "apple", "banana", "orange" ]

JSON е изключително популярен, защото е лесен за разбиране от хора и лесен за обработка от компютри. Той се използва за обмен на данни между клиентски и сървърни приложения, както и за съхранение на конфигурационни данни и други структурирани информации. Поради своята популярност, JSON се поддържа от много програмни езици и среди за програмиране.