« Запалянко

Запален запалянко- зависимост-пристрастяване най-често към вид спорт