« Графомания

Графоманията е болезнено влечение, стремеж и пристрастяване към усилено и безплодно писане, към многословно и безполезно съчинителство.