« Наркомания

Наркоманията е състояние на психическа или комбинация от психическа и физическа зависимост към даден вид вещество, с въздействие върху централната нервна система