« Алкохолизъм

Алкохолизъмът е психическо и/или физическо пристрастяване-зависимост към алкохола.