« За Су вид готвене, какво ни е необходимо?

Иновативната техника на готвене Су вид, изисква определена техническа подготовка от ваша страна. Еднократната ивестиция не е никак малка, тъй като методът е все още нов, особено в България.

Трябва да се снабдите с уред за вакуумиране на найлоновите пликове. Най-важната част от су вид готвенето е въпросният специален нагревател, наричан още циркулатор. Това е уред, който можете да прикрепите дори към най-обикновена тенджера. Той загрява много бързо водата до определена температура. Този нагревател има и специално устройство, което постоянно изпомпва вода от тенджерата, загрява я и я връща, като така поддърЖа постоянна температура.