« Хачапури по аджарски Оформяне

Разделяме тестото на 4 равни части. Разточваме големи тънки овали.
Правим ивици от сирене покрай горния и дълния ръбове по дългата страна на елипсата. Навиваме краищата като тръбички до центъра на елипсата, така че пълнежът от сирене да бъде вътре в образуваните ролки. Сближаваме и слепваме двата края, така че да се получи форма на лодка. Изсипваме останалата част от плънката в лодката.