« Картографиране на активи

Опцията картографиране на активи се съсредоточава над операционното оборудване, включващо топлинните и въздушните условия, светлинни и охранителни системи, и събирането на информация от серийни номера. Картографирането на активи съдържа инженерни бележки за това как и от кого е  било инсталирано, и обединява цялата тази информация на едно място. Системата картографиране на активи може да покаже на инженерите в реално време на картата къде има нужда да бъде

инсталирано оборудване, като достъпът до системата се извършва чрез интернет. Всичко това може да бъде визуализирано чрез уеб приложения и на всякакви устройства и системи. Картографирането на активи помага на клиентите да създават база данни за ефективността на активите, което помага при строежа и в същото време осигурява спокойствие на надзор и инвеститори.