« 3D моделиране

С растежа на малките градове се мотивира и планираната строителна иновация 3D моделиране. CyberCity3D (CC3D) е  геопространствен моделиращ иноватор, който специализира в изготвянето на умни 3D модели за сгради. Те създават умни дигитални 3D сгради, за да помогнат на архитектурния, инженерния и строителния сектор да си представят видимо дизайна на сградата чрез софтуера, използван от CyberCity 3D. Този модел е интегриран с 3D географска информация, като с помощта на Autodesk и ESRI може да се създаде 3D цял виртуален свят. Създават се 3D файлове за градска и енергийна устойчивост, както и планов дизайн, и работи във връзка с много умни градове с помощта на платформа като Cityzenith.