« Предсказващ софтуер

Строителният процес и структорният интегритет на всяка сграда е толкова добър, колкото нейните съставни части. Методът, по който тези части си пасват една на друга, заедно с избора на строителни материали и техните свойства - всичко това определя как

постройката ще се държи при нормални и екстремни условия. Строителните инжинери и проектанти трябва да интегрират обширен набор от парченца в дизайна на сградите при спазване на най-взискателните правила за безопасност от страна на правителството – а предсказващият софтуер им помага да правят това с по-голяма лекота. Пример за приложението на предсказващ софтуер е структурният интегритет на стадион Уембли, където предсказващият софтуер симулира стреса.