« Начало на лечението

Началото на лечението е четвъртият етап при лечението с алайнери. Този етап представлява поетапно и плавно преместване на зъбите към правилната им позиция. Препоръчва се носенето на алайнерите да е между 18-22 часа в денонощието.