« Първичен преглед и консултация

Првичният преглед и консултацията са първият етап от лечението с алайнери. Това е важна крачка, споагаща за взимане на правилно решение и преценка за лечение