« Снемане на отпечатък

Снемането на отпечатък е вторият етап от лечението с алайнери. Прегледа може да бъде и дигитален на всяка челюст, и в захапка.