« Легализация и превод на документи, издадени от България

Документ издаден в България, ще бъде валиден в чужбина след легализация!

Според Хагската конвенция българските документи трябва да бъдат заверени с Апостил (Apostille).