« Какъв е пътят на българския документ за легализация и превод?

Абсолютно всеки документ, в зависимост от естеството му, изминава определен път през институциите за определен срок.

Непосредствено, преди да се постави Апостил (Apostille), в зависимост от типа на документа, той трябва да носи необходимите печати и заверки, предшестващи поставянето на Апостил (Apostille).

Преводът на чужд език на документа е необходимо да е извършен от преводач или преводаческа агенция, оторизирани от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.