« Не пришивайте

Ако след като булката се облече трябва да се пришие нещо, тя трябва да захапе конеца и да мълчи докато се пришива. Това се прави, за да не се зашие късмета й.