« Без перли

Перлите символизират тъгата и сълзите